1. Αρχική, Ο καλύτερα διατηρημένος Πύργος στο Βόρειοανατολικό τείχος. ,DSC4189

1. Αρχική, Ο καλύτερα διατηρημένος Πύργος στο Βόρειοανατολικό τείχος. ,DSC4189

Απάντηση