ΕΙΚ. 28η. Εγχάρακτο δελφίνι-σύμβολο στο νότιο τοίχωμα της «μπανιέρας».

ΕΙΚ. 28η. Εγχάρακτο δελφίνι-σύμβολο στο νότιο τοίχωμα της «μπανιέρας».

Απάντηση