ΕΙΚ. 28θ. Η λαξευμένη κλίμακα που οδηγεί στον βωμό του Ιερού στην κορυφή jpg

ΕΙΚ. 28θ. Η λαξευμένη κλίμακα που οδηγεί στον βωμό του Ιερού στην κορυφή jpg

Απάντηση