ΕΙΚ. 28β, Διάδρομος που οδηγεί από το Δυτικό άνδηρο του Ιερού Κορυφής στο Ιερό κτίριο

ΕΙΚ. 28β, Διάδρομος που οδηγεί από το Δυτικό άνδηρο του Ιερού Κορυφής στο Ιερό κτίριο

Απάντηση