ΕΙΚ. 28γ. Οι λαξεύσεις στον βράχο για την ξύλινη κλίμακα που οδηγούσε από το νότιο άνδηρο του Ιερού στο ανώτερο επίπεδο

ΕΙΚ. 28γ. Οι λαξεύσεις στον βράχο για την ξύλινη κλίμακα που οδηγούσε από το νότιο άνδηρο του Ιερού στο ανώτερο επίπεδο

Απάντηση