ΕΙΚ. 28δ. Τα λαξεύματα για στήριξη ξύλινης κλίμακας προς το ανώτερο, ανατολικό άνδηρο του ιερού

ΕΙΚ. 28δ. Τα λαξεύματα για στήριξη ξύλινης κλίμακας προς το ανώτερο, ανατολικό άνδηρο του ιερού

Απάντηση